Έλλειμμα Μαθηματικής Παιδείας

Blackboard with mathematics sketches - vector illustration

Το 86% περίπου των εισαγομένων στα παιδαγωγικά τμήματα προέρχεται από θεωρητική κατεύθυνση . Το 14% περίπου των εισαγομένων στα παιδαγωγικά τμήματα προέρχεται από θετική και τεχνολογική κατεύθυνση . Παράγοντες που επηρεάζουν την μειωμένη μαθηματική γνώση στα Δημοτικά . Στα παιδαγωγικά τμήματα διδάσκονται :  14% των ωρών Μαθηματικά ,  10% των ωρών Φυσικές επιστήμες ,  76% των ωρών Γλωσσικά , Ιστορικά , Λογοτεχνικά , Ψυχολογικά και Παιδαγωγικά μαθήματα  και  η επιμόρφωση των δασκάλων στα Μαθηματικά γίνεται κατά κανόνα από δασκάλους και όχι από μαθηματικούς .  Εντυπωσιακά στοιχεία έρευνας που παρουσιάσθηκε στο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας . Τα αναλυτικά στοιχεία που καταγράφουν τις συνέπειες στην μαθηματική εκπαίδευση από τον τρόπο εισαγωγής στα παιδαγωγικά τμήματα υπάρχουν στο μέσον του αρχείου στο οποίο γίνεται παραπομπή .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *