Ανοιχτά τις Κυριακές

Latin America

Ενημερώσεις , Διαγωνίσματα , Σεμινάρια , Έκτακτα Μαθήματα , οι Κυριακές των Φροντιστών είναι Ανοιχτές ! Ορθάνοιχτο είναι το Φροντιστήριο και σε ελέγχους αναφορικά με την νομιμότητα της λειτουργίας του .  Γιατί τα γράφω αυτά Κυριακάτικα από το διαγώνισμα ; Γιατί μερικοί ενδημούντες και παρεπιδημούντες που τις Κυριακές κάνουν μαύρα ιδιαίτερα χωρίς φόρους , εισφορές και προσαυξήσεις του 60λεπτου ωρομισθίου , ενοχλούνται από την αναγκαστική εκ των πραγμάτων λειτουργία των Φροντιστηρίων και επιζητούν την αργία των Φροντιστών προς όφελος των ιδίων … Το φορολογικό που επέρχεται , με αντικίνητρα στην έκδοση των αποδείξεων , προτρέπει τους γονείς στην πάμφθηνη μαύρη αγορά των μονοψήφιων ευρώ χωρίς πρόσθετα τέλη και εισφορές . Εκεί πρέπει να δοθεί η μάχη της άρσης των ιδεοληψιών που μας επιτρέπουν να είμαστε μαύροι μέχρι την αυγή της Λατινοαμερικάνικης Ελλάδας . Ναι σύντροφοι στην χώρα αυτή δεν δημιουργούμε απλά αντιγράφουμε μοντέλα παιδείας και πολιτικής διακυβέρνησης !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *