Χάος Μετεγγραφών Κατόπιν Εορτών

CHAOS THEORY wallpaper

Η διάταξη για τις μετεγγραφές των φοιτητών που εισήχθησαν εφέτος στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας και πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια , θα κατατεθεί σήμερα Πέμπτη, το πρωί , στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» που εισάγεται στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής. Οι αλλαγές που θα γίνουν στις μετεγγραφές αφορούν μόνο του εισακτέους της εφετινής χρονιάς .(πηγή το “Βήμα”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *