Περί Εισακτέων

NUMBERS

Στόχος είναι να διατηρηθεί ο αριθμός των εισακτέων στα ίδια επίπεδα. Αλλά με ένα μηχανογραφικό που δεν θα περιλαμβάνει Τμήματα που οδηγούν a priori στην ανεργία . (συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας στην “Καθημερινή”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *