Η Ορθή Ανάγνωση των Αλλαγών

change

Οι εκατοντάδες μοναδικοί επισκέπτες του ιστολογίου που κάθε μέρα “χτυπούν” την ηλεκτρονική μας διεύθυνση μας στέλνουν συχνά πολύ δύσκολα και αναπάντητα ερωτήματα αναφορικά με το “άγνωστο” μέλλον του κλάδου . Η “τοποθέτησή” μου χθες το απόγευμα στην μαζική γενική συνέλευση των Φροντιστών της Αθήνας ήταν μια επανάληψη των πληκτικών θέσεων που συχνά αναφέρει το ιστολόγιο . Μοναδικός μας αντίπαλός η παραοικονομία την οποία το νέο θεσμικό πλαίσιο γιγαντώνει , καθώς επιβάλλει πρόσθετους όρους την νομιμότητα και επιτρέπει την ανεξέλεγκτη δράση ημιπαράνομων οικοδιδασκάλων άνευ φόρων και εισφορών . Δεν χρειάζεται όμως Σύντροφοι κανένας μελοδραματισμός περί εξαφάνισης γιατί κανένας δεν μπορεί να αντιποιηθεί την απαιτητική φροντιστηριακή υπηρεσία . Προσπερνώ το κτηριακό πρόβλημα γιατί η έκδοση των χιλιάδων νέων αδειών θα εξελιχθεί σε μια απλή κατάθεση φακέλων και παραβόλων … Προσπερνώ και τις “συνωμοσίες” περί των σχολαρχών και των άλλων “επιτήδειων” της ιδιωτικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να διευρύνουν το φάσμα των εκπαιδευτικών τους υπηρεσιών . Κανένα θεσμικό μέτρο δεν μπορεί να εξαφανίσει την φροντιστηριακή συνιστώσα ! Ο κίνδυνος της διαίρεσης του κλάδου ελλοχεύει ως απειλή μόνο από την εκπαιδευτική παραοικονομία και αυτή είναι η ορθή ανάγνωση των αλλαγών . Θεωρώ δεδομένη την συνδικαλιστική ενότητα του κλάδου ως κατάκτηση δεκαετιών την οποία καμμία κρίση δεν μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση . Τα αντανακλαστικά όλων των Συλλόγων της συντεταγμένης εκπροσώπησης λειτουργούν και δεν θα διευκολύνουν κανένα δια της απουσίας τους …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *