Έντονες Διεργασίες

Τρικυμία

Η ανάγνωση του νέου νόμου αναφορικά με όλο το φάσμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης ανασύρει αθέατες πτυχές και όλοι προσπαθούν να τοποθετηθούν στις τεχνικές προδιαγραφές του νέου περιβάλλοντος. Στον δικό μας χώρο , της φροντιστηριακής εκπαίδευσης , η αγωνία είναι μετριασμένη καθώς οι προδιαγραφές είναι σε γενικές γραμμές κοντά στα ισχύοντα . Η επανέκδοση όμως χιλιάδων αδειών μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και τα κενά του νόμου δεν θα αφήσουν αλώβητο τον φροντιστηριακό χώρο . Το νέο νομοθετικό πλαίσιο ωθεί αρκετούς σε μορφές οικοδιδασκαλείων χωρίς άδειες, αναγγελίες και λειτουργικές υποχρεώσεις . Η παραοικονομία θα επαυξηθεί και θα προστεθεί στην απαράδεκτη κατάσταση των τελευταίων μηνών κατά τη διάρκεια των οποίων πολλοί αρνούνται πλέον να εκδώσουν παραστατικά παροχής υπηρεσιών. Η κρίση μάλιστα αποτελεί για πολλούς ένα βολικό ιδεολογικό πρόσχημα. Η αγωνία της επιβίωσης στο νέο περιβάλλον είναι ακόμα μεγαλύτερη για 8.500 κέντρα ξένων γλωσσών τα οποία στην πλειονότητά τους είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις αυτοαπασχολουμένων καθηγητών, οι οποίοι θα προσχωρήσουν στις ανεξέλεγκτες μορφές των οικοδιδασκαλείων. Σημαντικές αναταράξεις υπάρχουν και στον χώρο της κολλεγιακής τριτοβάθμιας, καθώς με τις νέες ρυθμίσεις αποκτά θεσμική πανεπιστημιακή υπόσταση με δυνατότητα παροχής τίτλων εφάμιλλων με τα δοκιμαζόμενα ΑΕΙ . Τα συνταγματικά κωλύματα ανήκουν ούτως ή άλλως στο παρελθόν εδώ και δεκαετίες . Τα ιδιωτικά σχολεία θα προσπαθήσουν να κινηθούν σε όλο το φάσμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης ανάλογα με τις προδιαγραφές και τις φιλοδοξίες τους . Πολλά σχολεία , εκμεταλλευόμενα τις κτηριακές τους προδιαγραφές , θα διεκδικήσουν την παράλληλη λειτουργία πανεπιστημιακών τμημάτων ενώ όλα τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιήσουν την απογευματινή ζώνη για τη λειτουργία φροντιστηρίων , κέντρων διά βίου μάθησης και κέντρων ξένων γλωσσών . Ασαφής παραμένει η δυνατότητα συστέγασης φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών . Το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα ο νέος οργανισμός που αδειοδοτεί τις δομές της ιδιωτικής εκπαίδευσης θα συγκροτήσει επιτροπή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων για να υποστηρίξει χωρίς κλυδωνισμούς και αμφισβητήσεις τους ακριβείς όρους της επανέκδοσης των αδειών λειτουργίας . Τα νέα δεδομένα επιβάλλουν τον μετασχηματισμό της σκέψης μας με όρους ποιότητας , συνεργατισμού και νομιμότητας για την επιβίωση των φροντιστηριακών δομών και των κέντρων ξένων γλωσσών που θα πρέπει να αναζητήσουμε την κοινή τους τύχη. Η μεγάλη διαίρεση που επέρχεται στον χώρο της υποστηρικτικής εκπαίδευσης δημιουργεί δύο ομάδες επαγγελματιών που θα αναπτύξουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα . Τα νόμιμα πολυφροντιστήρια και τα οικοδιδασκαλεία αυτοαπασχολούμενων καθηγητών . Η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει το περιβάλλον του υγιούς ανταγωνισμού , επιβάλλοντας τη συμμόρφωση όλων στη νομιμότητα δίνοντας κίνητρα για τη νομιμότητα των συναλλαγών στους γονείς , διαφορετικά η νόμιμη φροντιστηριακή επιχείρηση θα περάσει δύσκολες μέρες …
Τι μπορεί να διακόψει τη ροή των παραπάνω γεγονότων ; Μα φυσικά οι εκλογές . Το νέο νομοθετικό πλαίσιο φοβάμαι ότι θα έχει την τύχη των εξεταστικών συστημάτων που διαρκώς μελετάμε ως προτάσεις και ουδέποτε βλέπουμε ως εφαρμογή .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *