Χώρες Αντιπαράλληλες

Χώρες Αντιπαράλληλες

“Η πρόταση του ΔΗΣΥ για το «Ο περί Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Νόμος του 2012» δεν αποσκοπεί στο να πνίξει αδιόριστους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν, αλλά αποσκοπεί στο να πατάξει το φαινόμενο της παράνομης παραπαιδείας, είπε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Νίκος Τορναρίτης.” Αυτα αναφέρει ματαξύ άλλων η “Σημερινή” της Κύπρου στην οποία τα νομοσχέδια τίθενται σε διαβούλευση και οι εμπλεκόμενοι φορείς καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις νόμου… Στην νεοελληνική πραγματικότητα όλα είναι διαφορετικά και η ευθύνη της ασυννενοησίας δεν ανήκει αποκλειστικά στο κεντρικό πολιτικό σύστημα που αδυνατεί να δώσει προτάσεις σύνθεσης αλλά διατρέχει όλα τα επίπεδα της κοινωνικής οργάνωσης και υπαγορεύει τις ατομικές συμπεριφορές όλων μας .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *