Τρίτο Μνημόνιο & Φροντιστές

το κλειστό επάγγελμα του Φροντιστή !

“Στον χώρο της Παιδείας γίνεται μια «αφανής» επανάσταση κυρίως στον χώρο των ιδιωτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, καθώς αλλάζουν όλα και απελευθερώνεται η αγορά. Στον τομέα αυτόν και με εξαίρεση τις αντιδράσεις των φροντιστών που δεν κατάφεραν να κρατήσουν το επάγγελμά τους «κλειστό», το Μνημόνιο 3 δεν περιέχει «σκοτεινά σημεία» ή διατάξεις που θα προκαλέσουν σοβαρές αντιπαραθέσεις. Δίνεται έτσι η δυνατότητα με πολύ πιο ευέλικτες διαδικασίες από ό,τι στο παρελθόν (διαφορετικές κτηριολογικές προδιαγραφές και έκδοση μόνο μιας άδειας) να δημιουργηθούν μεγάλοι οργανισμοί εκπαίδευσης στους οποίους θα συλλειτουργούν σχολεία , ΙΕΚ , φροντιστήρια , προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για ενηλίκους .” Δείτε στο “Βήμα” τις εκτιμήσεις των σχολιαστών και εμείς θα επανέλθουμε με τις δικές μας εκδοχές σε επόμενη ανάρτηση καθώς ωριμάζουν οι σκέψεις …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *