Αποφάσεις Χωρίς Διαβούλευση

''Οι δεσποινίδες της Αβινιόν''

Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την οργάνωση του ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συμπεριλαμβάνονται τελικά οι σημαντικές ρυθμίσεις για τα Φροντιστήρια και τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια. Οι διατάξεις σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνουν: τη λήξη των όποιων αδειών υπάρχουν στις 31/8/2013 , την έκδοση νέων αδειών εντός τετραμήνου , τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ως προϋπόθεση αδειοδότησης , την επιβολή νέων κριτηρίων κτηριακής καταλληλότητας , τη δυνατότητα άρσης της αδείας για οποιαδήποτε παράβαση χωρίς πρόβλεψη εύλογου χρόνου για τακτοποίησή της. Το επίμαχο θέμα το οποίο έρχεται αιφνιδιαστικά χωρίς καμία διαβούλευση προκαλεσε ήδη την κινητοποίηση όλων των φορέων της ιδιωτικής παιδείας οι οποίοι για μια ακόμα φορά αντιλαμβάνονται την πολιτεία να διαλέγεται μόνο με τις συντεχνίες του κρατισμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *