Νέο Θεσμικό Πλαίσιο

century of the self

Σημαντικές και ιστορικές επαναδιατυπώσεις αναμένονται στο υπό αναθεώρηση θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Φροντιστηρίων , καθώς εκπνέει ο μεταξικός νόμος που έγινε το 1937 για να ελέγξει τα φρονήματα των ανυπότακτων που δίδασκαν στα φροντιστήρια . Οι αλλαγές θα αφορούν πιθανότατα τις κτηριακές υποδομές οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες θα επανελέγχονται ανα διετία και θα εναρμονίζουν επιτέλους την εκδιδόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με την νομική μορφή της επιχείρησης . Η ανάγκη ωστόσο γενικώτερων ρυθμίσεων με την θέσπιση δημόσιων μητρώων μαθητών και διδασκόντων αποτελεί το μόνο ουσιαστικό μέτρο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συντελείται . Μεγάλο ερωτηματικό στο κυοφορούμενο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί αφ΄ενός η άδεια διδασκαλίας , της οποίας έχει προταθεί η κατάργηση απο την επιτροπή ανταγωνισμού , καθώς η δυνατότητα συστέγασης φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών . Το θεσμικό πλαίσιο όμως της παράλληλης παιδείας δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται περιστασιακά και μεμονωμένα και πρέπει να εξετασθεί ολοκληρωμένα και διεξοδικά και ως προς την πιστοποιημένη εκπαιδευτική του λειτουργία και ως προς την οικονομική του νομιμότητα . Επί παραδείγματι , η απολύτως λογική φαινομενικά ΠΟΛ του υπουργείου των Οικονομικών που επιζητεί την ονομαστική υποβολή των καταβληθέντων διδάκτρων κατ΄έτος , δρομολογεί υπο τις παρούσες συνθήκες τον ανταγωνισμό της μη έκδοσης αποδείξεων ως τιμωρία των νομίμων . Ο μόνος δρόμος επιβίωσης είναι η νομιμότητα των συναλλαγών, η μετρήσιμη ποιότητα και ο συνεργατισμός των συγχωνεύσεων , των δικτύων και κάθε άλλης μορφής που επιτυγχάνει οικονομία και αποτέλεσμα . Μόνο με την οργανωμένη εκπαιδευτική και επιχειρηματική αυτορρύθμιση θα περιορισθεί η “επαναστατική” πειρατεία της παραπαιδείας που ασκείται από όλους εκείνους που δεν εκδίδουν παραστατικά αντιμισθίας .
ΥΓ τι σημαίνει ΠΟΛ ; Πολυγραφημένη υπουργική εγκύκλιος !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *