Η Απαγωγή των Μαθηματικών

Το διαφημιστικό spot του γερμανικού Private Nachhilfeschule , που διευθύνει η φιλτάτη συνοδοιπόρος του ENES Cornelia Sussieck , έχει ως μήνυμα την απαγωγή της μαθηματικής παιδείας με την εξαφάνιση των Μαθηματικών . Το παγκόσμιο φροντιστήριο διευκολύνει την πρόσβαση στην μαθηματική γνώση και αυτό εκφέρεται με δέσμευση επιτυχίας στα μηνύματα των Φροντιστών ανα την υφήλιο , οι οποίοι τολμούν να διδάσκουν εκτεθειμένοι στην απόλυτη κρίση των μαθητών τους …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *