Προτεραιότητα το Φροντιστήριο

προτεραιότητα το φροντιστήριο , υποχωρούν τα ιδιαίτερα

Η φροντιστηριακή εκπαίδευση φαίνεται να παραμένει βασική προτεραιότητα των σημερινών οικογενειών. Αυτό προκύπτει μετά την έρευνα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα, όπως παρουσιάστηκαν την Κυριακή 21 Οκτωβρίου στα μέλη του Σ.Ε.Φ.Α, αλλά και σε εκπροσώπους του τύπου συνοψίζονται στα εξής:
– Το 65% των ερωτηθέντων θεωρούν ως το σημαντικότερο παράγοντα για την επιλογή ενός φροντιστηρίου την ποιότητα του προσωπικού, το 45% τις επιδόσεις και επιτυχίες των μαθητών, ενώ παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία το κόστος κατατάσσεται στην 3η θέση με ποσοστό 37%.
– Το ύψος των διδάκτρων δεν εμφανίζεται ούτε ως βασική αιτία αλλαγής κέντρου ξένων γλωσσών ή φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης από τη μια σχολική χρονιά στην επόμενη. Πρώτη αιτία παραμένει και εδώ η ποιότητα του προσωπικού σε ποσοστό 45%. (πηγή www.oefe.gr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *