Διαδίκτυο & Παραπαιδεία

η μαύρη αγορά της παιδείας ανθεί και στο διαδίκτυο

Τουλάχιστον 15 ηλεκτρονικά φροντιστήρια χωρίς άδειες ίδρυσης – λειτουργίας , με αμφιβόλου επιπέδου κι επάρκειας διδάσκοντες και ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας εντόπισε ο Συνήγορος του Καταναλωτή σε σχετικό έλεγχο που πραγματοποίησε. Τα αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποίησε στον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο , σημειώνοντας την ανάγκη του εκσυγχρονισμού του πλαισίου για την αδειοδότηση-λειτουργία φροντιστηρίων. (πηγή “Αυγή”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *