Η Τέχνη του Φροντιστή

με υψωμένες τις γροθιές και την κόκκινη κορδέλα , οι μαθητές στην μακρινή Κίνα δηλώνουν την προσήλωση στο στόχο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της εκπαιδευτικής κοινότητας της πόλης προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα «Κοινωνικά Φροντιστήρια». Η αρχική θετική ανταπόκριση των Διευθυντών των Λυκείων του Δήμου, σε συναντήσεις που συγκάλεσε ο Δήμαρχος της πόλης Νίκος Ζενέτος δίνει το έναυσμα να κληθούν οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν την πρωτοβουλία . Απαραίτητη προϋπόθεση, οι καθηγητές να μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά και σε σταθερή, εβδομαδιαία βάση ελάχιστο από τον χρόνο τους , σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η παροχή πρόσθετης εκπαιδευτικής στήριξης στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης. Φαντάζομαι ότι ο Δήμαρχος δεν θα ξεχάσει τους Φροντιστές της πόλης οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει την κοινωνική τους ευαισθησία … Περιμένω και την θέση του Δημήτρη Ντάβου αναφορικά με το θέμα , ο οποίος ως ο μέντορας πολλών διακόνων της τοπικής φροντιστηριακής παιδείας , δεν μπορεί θα δίδαξε την τέχνη και στο Δήμαρχο !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *