Δυναμική Αντίδραση του ENES για τα Dershane

Erdogan dershaneler ya okul olacak ya da kapanacak ENES"όλοι έχουν την τιμητική τους στην κρίση ...μέχρι και ο θρησκευτικός Φροντιστής κ. Γκιουλέν"

Avrupa Dershaneler Birliği (ENES) Başkanı George Hagitegas, Türkiye’de dershanelerin kapatılması düşüncesinin, bütün dünyada var olan eğitim özgürlüğü prensibine aykırı olduğunu iddia etti .” Η αντιπαράθεση της Κυβέρνησης και των Φροντιστών στην Τουρκία αναφορικά με το απειλούμενο κλείσιμο των dershane καλά κρατεί . Πολλοί διανοούμενοι και δημοσιογράφοι καταδικάζουν την ηλίθια πρόθεση απαγόρευσης της λειτουργίας των φροντιστηρίων ως πράξη αντίθετη με την ελευθερία στην εκπαίδευση. Στο ίδιο μήκος κύματος και αντιδράσεις του ENES που έκανε δυναμική παρέμβαση στα ΜΜΕ της γείτονας .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *