Κρίση & Εγγραφές

«Παλαιότερα ενδιέφερε τους γονείς να προηγούνται του σχολείου τα μαθήματα του φροντιστηρίου . Τώρα θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο τα σχολεία και τότε ή αργότερα ακόμη θα γράψουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια» , σημειώνει η πρόεδρος της Ένωσης Φροντιστών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , Αντωνία Φρατζεσκάκη. (πηγή www.goodnet.gr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *