Αγοραίο Σύστημα

Black Market Poster

Πίσω από το σύστημα αυτό βρίσκεται μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που πίστεψε στον ιδεαλισμό της «δωρεάν παιδείας». Το σύστημα στηρίζεται σθεναρά από ακραίους συνδικαλιστές της «Αριστεράς», οι οποίοι βδελύσσονται οποιαδήποτε σκέψη για την εισαγωγή οιασδήποτε μορφής διδάκτρων. Οι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης δεν θέλουν τη χρηματοδοτική αυτονόμηση των σχολών, γιατί δεν θέλουν να αφήσουν στους πανεπιστημιακούς συναδέλφους τους να διαλέξουν μεταξύ όσων απολύει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση . (μια ενδιαφέρουσα ημι… ανάλυση του Μπάμπη Παπαδημητρίου στην “Κ” που χρήζει απάντησης …)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *