Σεισμός στις Βάσεις

Σχολές από τον… τόπο τους δήλωσαν φέτος δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι, εξαιτίας της συρρίκνωσης των οικογενειακών εισοδημάτων και της αδυναμίας των γονέων να συντηρήσουν δεύτερο σπίτι σε άλλη πόλη . «Φέτος η συμπλήρωση του μηχανογραφικού έγινε με βασικό κριτήριο την εντοπιότητα . Αυτό συνέβαινε πάντα, αλλά φέτος ήταν περισσότερο εμφανές από κάθε άλλη φορά» , επισήμανε ο εκπαιδευτικός-φροντιστής, Γιώργος Χατζητέγας, εξηγώντας πώς αυτή η ποιοτική διαφοροποίηση στη μέθοδο συμπλήρωσης του μηχανογραφικού είναι ικανή να επιφέρει ένα μικρό σεισμό στις βάσεις της εισαγωγής. «Δεν έχει, δηλαδή, πλέον καμία σημασία αν θέλω να σπουδάσω Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανολόγος, Μαθηματικός, Γεωπόνος ή Οικονομικά. Αρκεί να διασφαλίσω την επιτυχία στην πόλη της επιλογής μου», πρόσθεσε ο κ. Χατζητέγας .(πηγή Αγγελιοφόρος)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *