Μαύρες Ιδέες Οικονομίας & Οικολογίας

Μαυρισμένη από τα μπάνια του περασμένου μήνα των τοπικών διακοπών η “μαύρη” δασκάλα της Φυσικής Επιστήμης επέστρεψε στην παράνομη εργασία της αληθινής παραπαιδείας με καινοτόμες προτάσεις … marketing αξιών. Η διορισμένη πληνάδελφος , στο γνωστό νησί του Ιονίου στο οποίο οργιάζουν το πλανόδιο ιδιαίτερο και τα στεγασμένα γκρουπάδικα , μάζεψε με προσωπική επιμέλεια τα φροντιστηριακά βιβλία των περσινών της μαθητών και τα έδωσε στους καινούργιους . Κάποτε τους έστελνε στο βιβλιοπωλείο . Μαζί τους έδωσε και το σχολικό βιβλίο που “βούτηξε” από την αποθήκη του Λυκείου της . Με τον τρόπο αυτό η θρασύτατη πληνάδελφος η οποία ουδόλως μείωσε την ωριαία της αντιμισθία μας δίνει ιδέες οικονομίας και οικολογίας . Μαθήματα προσήλωσης στο εκπαιδευτικό της λειτούργημα ποιός θα της δώσει σύντροφοι ; Το πρόβλημα όμως δεν επιλύεται ούτε με την σιωπή ούτε με την συναλλαγή … Προφανώς ούτε με την αδράνεια την οποία με τον φόβο της “αντεκδίκησης” πολλοί συνάδελφοι προτείνουν . Αν όμως δεν αναζητήσουμε εμείς τις βέλτιστες πρακτικές για τον περιορισμό του φαινομένου , τότε διαιωνίζουμε απλά την υπαρξή του και υφιστάμεθα και τη χλεύη της κυρίας για την διδακτική μας “ανεπάρκεια” .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *