Ιδέες & Εμμονές χωρίς Πολιτικές

Ηδη οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες αρνούνται το αυτονόητο αίτημα της αξιολόγησης. Είστε αποφασισμένος να συγκρουστείτε;
«Είμαι αποφασισμένος να συγκρουστώ με νοοτροπίες που θέτουν το προσωπικό ή το συντεχνιακό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Στην ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης δήλωσα σαφώς: “Προωθούμε άμεσα την αξιολόγηση δομών, διαδικασιών και του ανθρώπινου δυναμικού, των εκπαιδευτικών μας, με στόχο την ανάδειξη των τομέων όπου χρειάζονται βελτιωτικές παρεμβάσεις”. Είναι ίσως η πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες που τίθεται το θέμα της αξιολόγησης κατά τρόπο δεσμευτικό στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Η αξιολόγηση αποτελεί μέσο για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και τη βελτίωση των ποιοτικών στοιχείων του. Ας εστιάσουμε όλοι την προσπάθειά μας στο πώς θα γίνει η αξιολόγηση, από ποιον φορέα, πώς θα διασφαλίσουμε αμιγώς εκπαιδευτικά και κατά το δυνατόν αντικειμενικά κριτήρια, μακριά από τους παραμορφωτικούς φακούς του κομματικού συνδικαλισμού, χωρίς τιμωρητική διάθεση. Δεν έχουμε τα περιθώρια να αφήσουμε την αξιολόγηση, μια τόσο κρίσιμη παράμετρο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, να γίνει το μήλον της Εριδος σε μία ακόμη στείρα αντιπαράθεση. Δεν μετασχηματίζω τις ιδέες σε εμμονές. Τις υπερασπίζομαι μετουσιώνοντάς τες σε πολιτικές».

Θα καταθέσετε τελικά το νομοσχέδιο για το λύκειο και ποιοι θα είναι οι κεντρικοί άξονές του; Θα γίνουν αλλαγές στο περιεχόμενό του;
«Οπως ανέφερα και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, μέσα στο 2012 θα καταθέσουμε νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του γενικού και επαγγελματικού λυκείου. Η δουλειά που έχει γίνει από τους προκατόχους μου θα αξιοποιηθεί».

πηγή “το Βήμα”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *