Τάσεις Φυγής για Σπουδές

Οι συμπατριώτες μας κατευθύνονται κατεξοχήν στη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και τη Γερμανία, όπου προσφέρονται αγγλόφωνα προγράμματα . Τα εν λόγω προγράμματα, που το 2002 έφταναν μόλις τα 202, σήμερα έχουν εκτοξευθεί στα 5.500 . «Τα πανεπιστήμια του Νότου υπολείπονται κατά πολύ σε αγγλόφωνα προγράμματα και έχουν μείνει πίσω στην εν γένει «διεθνοποίησή» τους», αναφέρεται στη μελέτη .  Ενδεικτικά, στην Ελλάδα διαθέτουμε μόνο 126 μεταπτυχιακά προγράμματα στα αγγλικά . Ως εκ τούτου, ο δείκτης ικανοποίησης των Ελλήνων φοιτητών από το επίπεδο και τις παροχές των ξένων πανεπιστημίων είναι εξαιρετικά υψηλός : 8,6 με άριστα το 10 βαθμολογούν την εμπειρία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www. stexx.eu .  (πηγή “Καθημερινή”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *