Προς Σκεπτόμενους

Ελληνικό φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Είσπραξη από κάθε μαθητή, για κάθε διδακτική ώρα, το πολύ πέντε ευρώ . Τμήματα, κατά μέσο όρο , των έξι μαθητών. Απλός πολλαπλασιασμός. Πέντε επί έξι κάνει τριάντα . Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο . Με αυτά τα δίδακτρα, εάν καταβληθούν από την οικογένεια, πρέπει να εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις. Τα πάντα. Με αυτά τα δίδακτρα, εάν καταβληθούν από το γονιό, πρέπει να ζήσουν όλοι . Οι πάντες . Και, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το παιδί θα μείνει στην τάξη και θα κάνει μάθημα. Είτε τα δίδακτρα πληρωθούν, είτε όχι. ( παρέμβαση του Μιχάλη προς τους σκεπτόμενους …)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *