Ενάντια στο Φασισμό της Μετριοκρατίας

Η συντριπτική πλειοψηφία των μα­θητών των Ελληνικών Λυκείων θα μείνουν κυριολεκτικά αμόρφωτοι, γι­ατί θα επιλέξουν να περάσουν τις τά­ξεις του Λυκείου χωρίς να διαβάσουν και να γράψουν απολύτως τίποτε ! Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών δε θα ξέρει να κάνει ούτε απλή διαίρεση ! Και όταν επιχειρήσει να γράψει κάτι, το κείμενό της θα πνιγεί στα ορθογραφικά λάθη και στις χωρίς νόημα φράσεις που θα “συντάξει”. Το να απαιτήσουμε βέβαια από την πλειοψηφία αυτή των αμόρφω­των μαθητών να καταλάβει κάποιο κείμενο αξιώσεων ή να αντιληφθεί τον προβληματισμό κάποιου σημαντικού συνανθρώπου τους , είναι όνειρο θερινής νυκτός. (το “Ποντίκι” σχολιάζει το άρθρο του Θρασύβουλου Μαχαίρα που έφθασε “το μαχαίρι στο κόκαλο” εκεί που δεν τολμούν πολλοί εξ ημών γιατί φοβόμαστε την τρομοκρατία των μετρίων …)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *