Μεγάλη Επίσημη ENES

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ENES με έδρα τη Γερμανία απέκτησε σήμερα τη θεσμική και επίσημη αναγνώρισή του. Το επικυρωμένο καταστατικό αναρτήθηκε ήδη στην ιστοσελίδα του Δικτύου . Επόμενα βήματα θα είναι η διαπίστευση του ENES στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα μεγάλο Συνέδριο των Φροντιστών όλου του Κόσμου τον Ιούνιο του 2013 στη Θεσσαλονίκη μαζί με το καθιερωμένο γεγονός της συντεταγμένης μας έκφρασης . Το πρώτο μεγάλο βήμα με τη συνδρομή πολλών έγινε . Καλό ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο , μεγάλη επίσημη ENES !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *