Επαναφορά της Βάσης Ζήτησαν τα ΤΕΙ

Είναι απαραίτητο ο αριθμός των εισακτέων ανά Τμήμα να μειωθεί στους 120 ή λιγότερους. Αυτό θα πρέπει να συνδυασθεί με την επαναφορά της βάσης του 10 στη συνολική επίδοση εισαγωγής. Επιπλέον τα Τμήματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, εξετάζοντας το φάκελο των υποψηφίων, να εισάγουν φοιτητές με επίδοση μικρότερη του 10, αλλά σε κάθε περίπτωση υψηλότερη του 8. (πηγή το “Βήμα”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *