Εννέα Προτάσεις για τις Εξετάσεις

Περνώντας στα θέματα των ελληνικών πανεπιστημίων, το πρώτο βήμα στην αναδιοργάνωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σωστότερο είναι να ξεκινήσει από τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα…(άρθρο του Χρήστου Χολέβα στο “Βήμα”)
1. Διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων μετά τη λήψη του απολυτηρίου της Γ΄ τάξης του Λυκείου. Δηλαδή αναβάθμιση του Λυκείου και κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στην Γ΄ τάξη του Λυκείου.
2. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης θα πρέπει να διενεργούνται από ειδικό μόνιμο εξεταστικό φορέα, δηλαδή από ένα εθνικό κέντρο αξιολόγησης, που θα είναι ανεξάρτητος και δεν θα συνδέεται με το υπουργείο Παιδείας. Θα είναι στελεχωμένο με εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στην αξιολόγηση, σε συνεργασία όμως με πανεπιστημιακούς που θα προέρχονται από αντίστοιχες ειδικότητες. Το κέντρο αξιολόγησης θα λειτουργεί με τράπεζα θεμάτων, οι οποίες συνεχώς θα ανανεώνονται.
3. Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα να προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διενεργεί το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης μία ή δύο φορές τον χρόνο (Σεπτέμβριο ή Ιούνιο).
4. Για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια θα λαμβάνεται υπόψη σε σημαντικό ποσοστό η συνολική επίδοση των μαθητών και στις τρεις τάξεις του λυκείου. Αυτό θα καθορίζεται από περιφερειακά τεστ, που θα διενεργούνται από το εθνικό κέντρο αξιολόγησης στην Α΄ και στη Β΄ τάξη του Λυκείου, σε συνδυασμό με την προφορική αξιολόγηση και τον φάκελο του μαθητή. Εφόσον η αξιολόγηση της επίδοσης διαφέρει από την αξιολόγηση στις εισαγωγικές εξετάσεις, η διαφορά θα ρυθμίζεται με ειδικό αλγόριθμο. Έτσι οι μαθητές θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνουν την σχολική τους επίδοση και να μη μελετούν μόνο την τελευταία χρονιά.
5. Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν τέσσερα αντικείμενα, κατά επιστημονική ειδικότητα, με δυνατότητα επιλογής και συνδυασμό περισσοτέρων αντικειμένων για την εισαγωγή σε παρεμφερείς σχολές.
6. Η ύλη των εξετάσεων θα προέρχεται από τα τρία έτη της ύλης που διδάσκεται στο λύκειο, ενώ στον προσδιορισμό της, θα συμμετέχουν τα αντίστοιχα τμήματα των ΑΕΙ. Τα τμήματα των ΑΕΙ θα καθορίζουν επίσης το ύψος της βαθμολογίας για την εισαγωγή φοιτητών στο οικείο πανεπιστήμιο.
7. Θα δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να ζητήσουν αναβαθμολόγηση των γραπτών τους, σε περίπτωση που διαφωνούν με τον πρώτο βαθμολογητή.
8. Για να είναι αδιάβλητες, θα μπορούσε να καταρτιστεί ένα μητρώο βαθμολογητών, από το οποίο θα αποφασίζεται με κλήρωση μια μέρα νωρίτερα των εισαγωγικών εξετάσεων, ποιοι θα είναι οι αρμόδιοι για την επιλογή θεμάτων.
9. Από την τράπεζα θεμάτων που αναφέρθηκε παραπάνω, επίσης μέσω κλήρωσης θα επιλέγονται τα θέματα κάθε χρονιάς, λίγες ώρες πριν τις εξετάσεις ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος διαρροής των ερωτήσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *