Βάσεις & Προτιμήσεις

Πάντως, όπως εκτιμάται, το ποσοστό των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μπορούν να διοριστούν στο Δημόσιο δεν θα υπερβαίνει το 5% στο άμεσο μέλλον. «Η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες, ιδίως σε κρίσιμους τομείς , όπως είναι η διαχείριση ενεργειακών πόρων , αποτελούν τις νέες προτιμήσεις των υποψηφίων» αναφέρει ο κ. Χατζητέγας. (Βάσεις & Προτιμήσεις από το ¨Βήμα¨)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *