Δηλώσεις & Διώξεις

Οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνταν στην ΠΔΣ, από το 2005 έως και το 2010 που σταμάτησε, καλούνταν πάντα να υπογράψουν μια αίτηση που αποτελούσε και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονταν ότι δεν είναι μέτοχοι ή ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και ότι δεν εργάζονται σε ιδιωτικό σχολείο. Μετά από έρευνα και δίωξη που κινήθηκε αυτεπάγγελτα από την Εισαγγελία, βρέθηκαν δεκάδες εκπαιδευτικοί κατηγορούμενοι για ψευδή υπεύθυνη δήλωση.(Πηγή “Ριζοσπάστης”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *