Βλαπτικές Μεταβολές

Κανένας λογικός άνθρωπος στο χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας δεν επιθυμεί την βλαπτική μεταβολή κάθε θεμιτής και νόμιμης ανταμοιβής . Όταν όμως οι καιροί το επιτάσσουν η ανάγκη της συνεννόησης είναι υπεράνω κάθε ακραίας διεκδίκησης που αναφέρεται στις συνθήκες εκείνες που δεν υπάρχουν πια στην ελληνική κοινωνία . Το πιο οδυνηρό για ένα δάσκαλο που επιχειρεί στην εκπαίδευση είναι να κλείνει το εκπαιδευτήριό του και εξίσου δυσάρεστο γεγονός είναι δεκάδες καθηγητές να χάνουν την εργασία τους. Οι όποιες τελικές διευθετήσεις πρέπει να αποτιμηθούν με βάση τη νομιμότητα κάθε συναλλαγής, τη δυνατότητα των γονέων να ανταποκριθούν στην καταβολή λογικών διδάκτρων και την συνακόλουθη βιωσιμότητα της φροντιστηριακής επιχείρησης. Η αποτίμηση αυτή είναι απλή και εύκολη αν μετρήσουμε το μέσο όρο των μαθητών, τα πραγματικά δίδακτρα της φροντιστηριακής αγοράς, τις πάγιες δαπάνες και κάθε άλλο λειτουργικό κόστος. Η οικονομική αυτή θεώρηση που λαμβάνει πρωτίστως υπόψη της την πολύωρη διδακτική απασχόληση των μετόχων της φροντιστηριακής επιχείρησης μπορεί να δώσει το μέτρο της ηθικής και προπάντων νόμιμης ανταμοιβής κάθε συνεργαζόμενου καθηγητή που προσπορίζει έσοδα από την αποκλειστική του διδακτική απασχόληση χωρίς πρόσθετα ιδιαίτερα «μαύρα» και αθεμίτως ανταγωνιστικά. Ο κλάδος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διολισθήσει ξανά σε εξωπραγματικές συμβάσεις, υλοποιήσιμες από ελάχιστους συνεπείς οι οποίες να ικανοποιούν μόνο τη συνδικαλιστική αυταρέσκεια και να εξαναγκάζουν τις εκπαιδευτικές επιχειρήσεις σε φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Η ελληνική κοινωνία πάσχει σοβαρά σε αριθμητικές δεξιότητες και πράξεις οι οποίες μπορούν να γίνουν με αντικειμενικό τρόπο γιατί η επιβίωση όλων μας προέχει. Η εξαφάνιση των νομίμων φροντιστηρίων με λαϊκά δίδακτρα και κανόνες νόμιμης επιβίωσης θα πριμοδοτήσει την οριστική επικράτηση της μαύρης αγοράς. Πέρα όμως από τις αριθμητικές αδεξιότητες διαθέτουμε και αδυναμία κατανόησης πως είναι δυνατόν κάποιοι να εύχονται στα κείμενά τους την κατάργηση των φροντιστηρίων και σε άλλα κείμενα με λαϊκίστικο φιλεργατισμό να διαμαρτύρονται για το κλείσιμο μονάδων στις οποίες καμία βλαπτική μεταβολή επιβίωσης δεν επέτρεψαν .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *