Το Άδικο του Συνεργάτη

“Δίδασκε σε κάποιο από τα εν Ελλάδι φροντιστήρια που σου τάζουν μέλλον γεμάτο ευκαιρίες και επιτυχίες, έναντι αδράς αμοιβής. Τρόπος του λέγειν «δίδασκε», καθώς οι μαθητές της και οι γονείς τους είχαν εντελώς αντίθετη άποψη. Πολλάκις κατέφευγαν στη διεύθυνση διαμαρτυρόμενοι για το χαμηλό επίπεδο των υπηρεσιών της.” Το άρθρο που θα διαβάσετε , του Κοσμά Βίδου στο “Βήμα” , αν είχε γραφεί από κάποιο φροντιστηριακό ιστολόγιο θα αποτελούσε αιτία πολέμου από τους συνεργαζόμενους μαζί μας συναδέλφους που συνδικαλίζονται υιοθετώντας αδιακρίτως κάθε διεκδίκηση χωρίς την αποδοχή καμιάς αυτονόητης αξιολόγησης . Ο αρθρογράφος φωτογραφίζει περιπτώσεις που έχουμε ζήσει γιατί έχει χαθεί το μέτρο της νομιμότητας , της αξιολόγησης και της επαφής με τα πραγματικά δεδομένα με ευθύνη όλων μας . Οφείλουμε όμως αυτή την δύσκολη ώρα να συνεννοηθούμε με ρεαλισμό χωρίς ακραία συνθήματα και απειλές εξαφάνισης των νομίμων επιχειρήσεων προς όφελος της αληθινής πλανόδιας παραπαιδείας που δεν διαθέτει ούτε συμβάσεις ούτε παραστατικά .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *