Μια Προσομοίωση Α.Ε.Π.Π.

Ο κ. Γαβριήλ δίνει γενικές οδηγίες για την αυριανή εξέταση με έναν πρωτότυπο τρόπο μιας προσομοίωσης Α.Ε.Π.Π. απαντώντας στο ερώτημα ενός μαθητή του «πως θα είναι το διαγώνισμα master ; » Για την αποφυγή κάθε παρεξήγησης επαναλαμβάνουμε ότι οι προτάσεις μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ιδέες πιθανών θεμάτων για να ελέγχουμε τα αντανακλαστικά μας λίγες ώρες πριν την εξέταση. Είναι προφανές ότι στο αυριανό διαγώνισμα ο εξεταζόμενος θα ανταμειφθεί για τους κόπους και την προσπάθεια μιας ολόκληρης χρονιάς. Ως γνωστόν κανένα SOS δεν σώζει !

ΘΕΜΑ 1ο
• Μετατροπή αλγορίθμου με εμφωλευμένες εντολές επανάληψης σε ισοδύναμο αλγόριθμο με χρήση μίας μόνο εντολής (επανάληψης).

• Σχεδιασμός και πράξεις Στοίβας ή Ουράς.

• Σχολιασμός αλγορίθμων και εντοπισμός πιθανών λαθών.

• Υποπρογράμματα. Μετατροπή από Διαδικασία σε Συνάρτηση και αντίστροφα.

ΘΕΜΑ 2ο
• Εκτέλεση αλγορίθμου με αριθμημένες εντολές και συμπλήρωση του πίνακα παρακολούθησης των τιμών των μεταβλητών ώστε να δείχνουμε ποια εντολή εκτελείται κάθε φορά και τι συμβαίνει στη μνήμη ή στην οθόνη του υπολογιστή χάρη σε αυτή.

• Κατασκευή Διαγράμματος Ροής από κώδικα και αντίστροφα.

ΘΕΜΑ 3ο
• Πρόγραμμα με δομή επανάληψης με χρήση διαδικασίας ή συνάρτησης μέσα σε αυτό.

• Αλγόριθμος με χρήση μονοδιάστατων πινάκων και εφαρμογή σειριακής αναζήτησης ή ταξινόμησης σε αυτούς.

ΘΕΜΑ 4ο
• Αλγόριθμοι με δισδιάστατο πίνακα. Ταξινόμηση γραμμής ή στήλης του δισδιάστατου πίνακα.

• Συγχώνευση πινάκων.
ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *