Χωρίς Πρόβλημα η Διοίκηση

Τα θέματα στο μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» ήταν με σαφήνεια διατυπωμένα αλλά και αναμενόμενα. Αν και έχουν εξετασθεί κατ’ επανάληψη, οι μαθητές αντιμετώπισαν τα θέματα με επιτυχία, υπογράμμισε η κ. Λία Αθανασίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *