Σαφή τα Θέματα στη Βιολογία

Τα σημερινά θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και μπορούν να ενταχθούν στο επίπεδο των θεμάτων των δύο τελευταίων ετων αν και μπορούν να χαρακτηριστούν μικρότερης δυσκολίας από τα περσινά. Υπάρχουν σαφή θεωρητικά ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν από συγκεκριμένα σημεία της ύλης αλλά και ζητήματα αυξημένης δυσκολίας που απαιτούσαν από τους υποψηφίους ουσιαστική γνώση των βασικών βιολογικών μηχανισμών, κριτική ικανότητα και εμπειρία από συνεχή εξάσκηση στον τομέα των ασκήσεων.  Τάδε έφη Βασίλης Ζευγώλης !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *