Απαιτητική η Ιστορία

Τα θέματα της Ιστορίας Κατεύθυνσης θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν απαιτητικά, καθώς απαιτούσαν ολόπλευρη και καλά αφομοιωμένη γνώση των στοιχείων του σχολικού βιβλίου και συγχρόνως ευχέρεια στη διαμόρφωση και το χειρισμό των παραθεμάτων. Αρκετά θέματα παρέπεμπαν σε θέματα προηγούμενων ετών, ακυρώνοντας το σκεπτικό ότι κάθε χρόνο αποκλείονται όσα έχουν χρησιμοποιηθεί. Αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά όλες οι μορφές παραθεμάτων που ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν: πίνακας, άρθρα και κείμενα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ανάπτυξη του τελικού κειμένου. Ωστόσο, η διατύπωση ήταν σαφής χωρίς δυσκολίες κατανόησης, παρέχοντας τη δυνατότητα στον επαρκώς προετοιμασμένο μαθητή να εξασφαλίσει μία πολύ καλή βαθμολογία. Εύχομαι επιτυχία και καλή συνέχεια ! (ευχές και σχόλια από την κ. Ιωάννα Αγγελή)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *