Επιμύθιο Φυσικής

Ο φροντιστής κ. Γ. Χατζητέγας, καθηγητής Φυσικής και ο ίδιος, μετράει πάντως στους «κρίκους του προβλήματος», που προέκυψε στις εξετάσεις, και τους συναδέλφους του. Χαρακτηρίζει καταρχάς «υπερβολική», την ανακοίνωση που «εξέδωσε εν θερμώ μια επιστημονική Ενωση, που θα έπρεπε να παρεμβαίνει με τρόπο συμβουλευτικό και να εμπεδώνει κλίμα ηρεμίας στις εξετάσεις».(ρεπορτάζ του “Βήματος on Line”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *