Τα Λάθη Συνεχίζονται στη Φυσική

Η ακύρωση του θέματος Γ4 από τους ταγούς της εκπαιδευτικής μας νηνεμίας είναι ένα ακόμα λάθος στην αλυσίδα των γεγονότων που διόγκωσαν μία ανθρωπίνως κατανοητή αβλεψία . Το αδιοίκητο Υπουργείο της Παιδείας προσπαθώντας να ικανοποιήσει την επιστημονική αυστηρότητα και αυταρέσκεια υπερέβη τις πάγιες αρχές που ισχύουν στη διαχείριση ανάλογων κρίσεων . Μία διαχρονικά συνετή θέση , η οποία εμπιστεύεται την κρίση των έμπειρων βαθμολογητών κατά περίπτωση , είναι η αποδοχή κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένης λύσης. Αντί αυτής της αυτονόητης στάσης το Υπουργείο υπέκυψε στη λεξιλαγνεία μιας πύρινης ανακοίνωσης ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου για λογαριασμό εκείνων που έλυσαν το ζητούμενο Γ4 κατά την κοινή λογική των λύσεων που κατακλύζουν το διαδίκτυο από εκατοντάδες δασκάλους της Φυσικής. Τα λάθη συνεχίζονται στη Φυσική και αδικούν πρωτίστως όλους τους δασκάλους του μαθήματος οι οποίοι αδυνατούν να λύσουν ένα πρόβλημα ισορροπίας προς όφελος της δίκαιης αξιολόγησης και της ηρεμίας των διαγωνιζομένων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *