Χαμόγελα Μελαγχολίας

Το κείμενο που επιλέχθηκε για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ήταν το ποίημα «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου Ποιητού εν Κομμαγηνή» του Κ.Π. Καβάφη. Οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας. Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ύλη που διδάχθηκε και τονίστηκε καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς οπότε δεν συνάντησαν εμπόδια κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *