Οι Ιδέες της Φυσικής

Η «ανάκριση» του Σταύρου Λέττη και μερικών ακόμα συναδέλφων για το αυριανό διαγώνισμα συμπληρώνει τις ιδέες περί των αυριανών θεμάτων. Η άποψη των περισσοτέρων είναι ότι στο 3ο ζήτημα θα έχουμε ένα στάσιμο κύμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το μέτρο της δυσκολίας που συναντάμε στην άσκηση 2.54 του σχολικού βιβλίου. Τα νέα μέλη της φετινής επιτροπής, πάντως, διαπνέονται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα και ως εκ τούτου δεν πρέπει να αποκλειστεί καθόλου η επανεμφάνιση κυκλώματος LC στο 3ο ζήτημα. Εννοείται ότι το μέτρο της δυσκολίας δεν μπορεί να υπερβαίνει την 1.49 του σχολικού βιβλίου.  Οι μαθητές μας δε θα πρέπει να ξεχάσουν σε καμία περίπτωση τις ασκήσεις 2.44 και 2.45 του σχολικού βιβλίου για την πορεία μιας μονοχρωματικής δέσμης φωτός. Ευχόμαστε επιτυχία σε όλους υπονοώντας φυσικά όχι μόνο τους μαθητές μας αλλά και εκείνους που συντάσσουν το διαγώνισμα. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες μιας δίκαιης εξέτασης που θα διαβαθμίζει τους μαθητές σε όλες τις κλίμακες  και έχουμε επίγνωση των δυσχερειών καθώς ένα διαγώνισμα επικυρώνει την αξία του όταν γράφεται από τους χιλιάδες υποψηφίους οι οποίοι με μοναδικό τρόπο αναδεικνύουν τις αθέατες πλευρές του. Η εκ των προτέρων στάθμιση είναι ασφαλώς ένα δύσκολο ζητούμενο και απαιτεί την εμπειρία όλων χωρίς κανένα αποκλεισμό. Καλή Δύναμη σε Όλους!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *