Δύσκολη η Βιολογία!

Το διαγώνισμα μπορεί να θεωρηθεί υψηλού βαθμού δυσκολίας εφόσον:

-υπήρξαν θέματα που οι εκφωνήσεις τους ή τα διαγράμματα που παρουσίαζαν ήταν ασαφή ως προς την κατανόηση των ερωτημάτων,

-σε ορισμένα ερωτήματα ο συνδυασμός των αναγκαίων τμημάτων της θεωρίας, έτσι ώστε να υπάρξουν σωστά ολοκληρωμένες απαντήσεις, ήταν αρκετά δύσκολος,

-υπήρξαν θέματα που απαιτούσαν την ιδιαίτερη κριτική ικανότητα των υποψηφίων.

Τελικά, το διαγώνισμα απαιτούσε πολύ καλή προετοιμασία, βαθιά γνώση και κριτική επεξεργασία της διδακτέας ύλης αλλά και ικανότητα διεκπεραίωσης των θεμάτων κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *