Πλέγματα και Βιοσυσσώρευση

Η Ακαδημαϊκή υπεύθυνη του Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισάς, κυρία Νότα Λαζαράκη, συνοψίζει τα αναγκαία για την αυριανή εξέταση στο μάθημα της Βιολογίας της Γενικής Παιδείας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαναλάβει τη θεωρία και δεν έχετε αμελήσει να μελετήσετε κάποια σημεία της θεωρίας. Συνήθως, τις ενότητες που δεν μελετήσαμε τις συναντάμε ως θέματα στις εξετάσεις!

Μην δαπανήσετε πολύτιμο χρόνο στην επίλυση δύσκολων υπολογιστικών ασκήσεων. Αντίθετα, επαναλάβετε τις απλές ασκήσεις με διαγράμματα, τροφικές πυραμίδες, τροφικά πλέγματα και βιοσυσσώρευση, όπως αυτές περίπου που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο. Πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζετε τη θεωρία που πρέπει να γράψετε σε κάθε τύπο άσκησης, ώστε να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.

Μην φοβάστε τις ασκήσεις με διαγράμματα ή σχήματα! Όλες αυτές οι ασκήσεις στηρίζονται στη θεωρία και σε κάθε περίπτωση θα σας ζητηθεί να παραθέσετε ένα σημείο της θεωρίας προκειμένου να απαντήσετε σωστά. Ακόμη και στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε μία άσκηση που παρόμοιά της δεν έχετε διδαχθεί, εάν γνωρίζετε τη θεωρία και σκεφτείτε σωστά και χωρίς πανικό, θα αντεπεξέλθετε άριστα στην απάντησή της.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *