Περί των Ειδικών Κατηγοριών

Παίζει ρόλο σε ποια υποπερίπτωση των κοινωνικών κριτηρίων υπάγεται ο υποψήφιος για την επιτυχία του σε κάποια σχολή ; Οχι, οι θέσεις κοινωνικών κριτηρίων είναι ενιαίες για όλες τις υποπεριπτώσεις (π.χ., σπουδάζων/ουσα αδελφός/ή, ορφανός/ή, πολύδυμα τέκνα, θέματα υγείας συγγενών). Ετσι, αν κάποιος υποψήφιος εμπίπτει σε δύο υποπεριπτώσεις των κοινωνικών κριτηρίων, επιλέγει μόνο μία, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, γνωρίζοντας ότι όλοι οι υποψήφιοι των κοινωνικών κριτηρίων διεκδικούν συνολικά τις ίδιες θέσεις των κοινωνικών κριτηρίων.(Δείτε τις απαντήσεις των Νέων σε κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με τις περίφημες ειδικές κατηγορίες οι οποίες υποδέχονται μεγάλο αριθμό υποψηφίων με  ορατό τον κίνδυνο παρερμηνειών …)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *