Θεσμική Πρόοδος στην Κύπρο & Μέρες του 36 στην Ελλάδα

Αναχρονιστική θεωρείται η υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων. Η νομοθεσία, που ισχύει από το μακρινό 1971, παρουσιάζει αρκετά κενά και παραλείψεις με αποτέλεσμα η παρανομία να ανθεί. Ο Συνδέσμος Φρονιστηρίων είχε, πρόσφατα, κάνει λόγο για πέραν των χίλιων παράνομων φροντιστηρίων, που αισχροκεδρούν σε βάρος των πολιτών. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει αποφασιστικό για να επιφέρει ριζικές αλλαγές στον νόμο.(πηγή εφημερίδα Σημερινή). Εμείς απλά υπογραμμίζουμε ότι αν οι Κύπριοι θεωρούν αναχρονιστικό το πλαίσιο του 1971 , τι να πούμε εμείς σύντροφε Οδυσσέα που λειτουργούμε με νόμο του 1936 ! Μέρες του 36 φίλτατοι… έτσι χωρίς   πρόγραμμα και προοπτική !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *