Η Γέννηση της Τραγωδίας

Έτσι ξανά και ξανά μια οργή ποτισμένη με μίσος ξεσπάει εναντίον των Ελλήνων, εναντίον αυτού του μικρού και αλαζονικού έθνους, που είχε το νεύρο να ονομάσει βαρβαρικά ότι δεν είχε δημιουργηθεί στο έδαφός του.( πηγή το Βήμα ). Το ιστολόγιο  με αφορμή την βαρβαρότητα του Νίτσε ,  που έχει ωστόσο πικρές αλήθειες ,  εκτιμά ότι  το θέμα της Νεοελληνικής μας Γλώσσας  θα σχετίζεται αναποφεύκτως με την κρίση των αξιών και των εθνών που απαιτούν νέες προσεγγίσεις συνύπαρξης και καταδίκης ακραίων ιδεοτύπων μιας μη επιβεβαιωμένης υπεροχής …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *