Επιλέγω Σπουδές & Επάγγελμα

Ενημερωτικό σεμινάριο για τους γονείς και τους μαθητές της Λυκειακής βαθμίδας αναφορικά με το εκπαιδευτικό σύστημα και τις δυναμικές σπουδές που οδηγούν σε ανερχόμενα επαγγέλματα. Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Γεώργιος Χατζητέγας, Διευθυντής Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Έρευνας του Ομίλου.(πηγή “Ημέρα τση Ζάκυθος”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *