Προς “Εσταυρωμένους”

Η Σταύρωση του Νταλί με το σώμα σε υπερκύβο δείχνει την απειρία των διαστάσεων που αγνοούμε. Οι σκέψεις, οι κρίσεις, οι επικρίσεις και οι πράξεις των ανθρώπων οπλίζουν τον εγωισμό της επιβίωσής μας και αποτελούν την προσωπική υποκειμενική «αλήθεια» που πρέπει να συναθροισθεί με την απειρία των ατομικών στάσεων. Η δική μας «αλήθεια» και «σταύρωση» πρέπει να αυτοπεριορισθεί από την αλήθεια και την σταύρωση όλων των φιλοσοφιών και όλων των ανθρώπων. Καλό Πάσχα στους απανταχού «Εσταυρωμένους»!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *