Οι Συνθήκες του Ανταγωνισμού

Επίσης συνθήκες ευνοϊκότερου ανταγωνισμού, όπως εξηγεί ο εκπαιδευτικός κ. Γ. Χατζητέγας, δημιουργεί το γεγονός ότι επανήλθε εφέτος η κατηγορία του 10%, των αποφοίτων δηλαδή παλαιότερων ετών, που κάνουν χρήση της παλαιάς βαθμολογίας τους. Οι υποψήφιοι αυτοί είχαν καταθέσει αιτήσεις για να ξαναδώσουν εξετάσεις, αλλά με τα νέα δεδομένα, ένας αριθμός περίπου 2.000 ατόμων, είναι πιθανότατο να αποχωρήσει και να διαγωνιστεί με την περυσινή βαθμολογία.
«Τα μεγάλα ερωτηματικά είναι οι θέσεις εισακτέων στα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας και τις σχολές υψηλής ζήτησης, αλλά βεβαίως και ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων» λέει ο κ. Χατζητέγας. Πάντως θεαματική θα είναι η μείωση των θέσεων στις αστυνομικές και στρατιωτικές Σχολές καθώς έχουν μειωθεί δραστικά οι θέσεις στον δημόσιο τομέα. Στις αστυνομικές σχολές ειδικά αναμένεται πτώση έως και 50% σε σχέση με τον αριθμό των εισακτέων τους περασμένων ετών.(πηγή το “Βήμα”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *