Απολογισμός και Εκλογές

Η απολογιστική και εκλογική συνέλευση των Φροντιστών της Αθήνας θα γίνει το Σάββατο 7 Απριλίου 2012 στα γραφεία μας και η συμμετοχή όλων είναι αναγκαία. Η συνέλευση θα ξεκινήσει στις 16.00 και η εκλογική διαδικασία στις 19.00. Τα μέλη του ΣΕΦΑ θα μπορούν να ψηφίσουν και την Κυριακή 10.00 – 17.00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *