Κύριε Διευθυντά

Η επιστολή αυτή επιχειρεί να αναδείξει μία θλιβερή αλήθεια, την οποία όλοι οι μέτοχοι της ελληνικής εκπαίδευσης γνωρίζουν και συνειδητά αποσιωπούν: Πολλοί καθηγητές του σχολείου το οποίο διευθύνετε, παραδίδουν, καθημερινά, ιδιαίτερα φροντιστηριακά μαθήματα στους μαθητές των σχολείων σας και όχι μόνο σε αυτούς…(μια επιστολή του Μιχάλη που θα μπορούσαμε να στείλουμε όλοι μας)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *