Η Συντεχνία των Χαϊδεμένων

Τα χαϊδεμένα παιδιά όλων των μεταπολιτευτικών ιθυνόντων της παιδείας αφού επέβαλαν και συνάθροισαν πρωτοφανείς κανονιστικές διατάξεις στη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης , αντιδρούν με απειλές και φοβέρες , ακόμα και περί των εκλογών ,στην πολιτική ηγεσία η οποία τολμά να θίξει παράλογα κεκτημένα. Οι τρόφιμοι των απαράδεκτων ειδικών λογαριασμών έχουν δαιμονοποιήσει το επιχειρείν στην εκπαίδευση και κρύβουν την πραγματική τους επιδίωξη που είναι η εξαφάνιση κάθε μορφής ιδιωτικής παιδείας . Ο νέος υπουργός στοχοποιείται ως «σχολάρχης» και η εβδομάδα προβλέπεται θερμή …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *