Γροθιά στα Παράνομα Φροντιστήρια

Οι σκέψεις για μετεξέλιξη του Γραφείου Ιδιωτικής Εκπαίδευσης σε «Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης» γίνονται στα πλαίσια πρότασης που ετοιμάζει το Υπουργείο με σκοπό την τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των φροντιστηρίων. «Στην πρόταση θα συμπεριλάβουμε απόψεις και εισηγήσεις και του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων», είπε ο κ. Μαύρος. Η τροποποίηση της νομοθεσίας αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη Απριλίου, οπόταν λήγει η διορία που έδωσε στο Υπουργείο η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.( Δείτε το ρεπορτάζ της Σημερινής για το υπό αναθεώρηση θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των φροντιστηρίων στην Κύπρο )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *